O agentuře NAKIT

Provoz a rozvoj informační a komunikační infrastruktury

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) je nová státní agentura, která vznikla na základě usnesení Vlády ČR č. 1065 ze dne 21. prosince 2015.

Zřizovatelem státní agentury NAKIT je Ministerstvo vnitra ČR. Jejím posláním je zajistit pro svého zřizovatele dlouhodobý a koncepční rozvoj informační a komunikační infrastruktury ve vlastnictví státu tak, aby veškeré budoucí investice do této oblasti byly podřízeny jednotné strategii.

Do obchodního rejstříku byl NAKIT zapsán 1. února 2016. K 1. červenci 2016 se sloučil se státním podnikem Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby. Vznikl tak státní podnik, schopný poskytovat široké spektrum ICT služeb organizačním složkám státu.

Mezi hlavní úkoly agentury, vyplývající z usnesení vlády, patří mapování existující informační a komunikační infrastruktury veřejnoprávních institucí a jejich budoucích potřeb v této oblasti. Na základě analýzy těchto informací NAKIT tvoří strategie rozvoje neveřejných komunikačních sítí, včetně návrhů implementace vhodných bezpečnostních opatření. Následně připravuje doporučení a metodiky pro realizaci výstavby neveřejných sítí s cílem dosáhnout co největší míry synergických efektů a tudíž i finančních úspor.

Úkolem agentury je rovněž zajistit provoz komunikačních sítí pro potřeby složek integrovaného záchranného systému, dále provoz a rozvoj vybraných informačních systémů státní správy, a bezpečnostní dohled nad nimi.

Přejít nahoru