TV NAKIT

Zajímavá videa z oblasti ICT

Záznam přenosu konference pro veřejnou správu, která byla určena nejvyšším státním úředníkům, starostům a tajemníkům obcí a vedení úřadů. Společným jmenovatelem prezentací a následných diskusí se zaměřením na koncepce a strategie bylo, kromě aktuálních témat, směřování eGovernmentu, postupující digitalizace státní správy a spolupráce napříč resorty. Více informací na http://ekonference.eu/.

Přejít nahoru