Klíč k efektivnější veřejné správě

Více informací

Hlavní činnosti

Mapování Provoz Strategie Architektura Realizace

Mapování

 • Zjišťování potřeb veřejné správy z pohledu ICT a připravovaných strategií 
 • Zmapování využívaných ICT služeb, technologií a infrastruktury 
 • Náklady a zdroje pro zajištění ICT služeb, technologií a infrastruktury

Strategie

 • Definování strategií rozvoje ICT služeb, technologií a infrastruktury
 • Aktualizování strategií rozvoje ICT služeb, technologií a infrastruktury
 • Monitorování plnění schválených strategií ICT infrastruktury a technologií

Architektura

 • Tvorba architektury ICT infrastruktury a technologií v kontextu schválených strategií
 • Monitoring a analýza možnosti koordinace při rozvoji a výstavbě ICT technologií a infrastruktury
 • Metodika a standardizace ICT infrastruktury a technologií

Realizace

 • Optimalizace výstavby ICT technologií a infrastruktury
 • Realizace výstavby ICT technologií a infrastruktury

Provoz

 • Optimalizace provozu ICT technologií a infrastruktury
 • Provoz ICT technologií a infrastruktury
Přejít nahoru