O nás

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

MANAGEMENT DOZORČÍ RADA HISTORIE Veřejné zakázky Dokumenty 106/1999 Compliance CSIRT DCeGOV

O nás

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. byla založena 1. února 2016 jako servisní organizace ministerstva vnitra České republiky. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s využitím více než 40 regionálních pracovišť.

Statut agentury vymezuje široký rozsah činností a předurčuje NAKIT k vybudování nových kompetencí umožňujících např. informační a komunikační technologie nejen provozovat a udržovat, ale zároveň je dlouhodobě rozvíjet v souladu s potřebami jejich uživatelů.

Bezpečnost digitálních služeb a komunikací je naší nejvyšší prioritou

Zajišťujeme koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.

Koncentrujeme klíčové ICT znalosti a tvoříme moderní ICT organizaci. Pro naše profesionální týmy vytváříme kvalitní pracovní podmínky. Klademe důraz na profesní vzdělávání a znalosti a inovativní přístup sdílíme s našimi zákazníky.

Poslání

Poskytovat užitečné a bezpečné služby.

Vize

NAKIT je strategický partner státu zajišťující ICT služby pro veřejnou  správu a podporu a rozvoj eGovernmentu.


Management agentury

Jan Ďoubal

ředitel NAKIT

Antonín Chlum

ředitel sekce Finance a majetek

Vladimír Rohel

ředitel sekce Bezpečnost

Michal Šmejkal

ředitel sekce Informační a komunikační technologie

Vladimír Chrástecký

ředitel sekce Legislativa

Ivo Plný

ředitel sekce Podpora a rozvoj aplikací

Marek Vodenka

ředitel sekce Strategie a řízení rozvoje ICT


Historie

Odštěpný závod ICT služby, Česká pošta, s.p. vznikl 27. 4. 2012 na základě rozhodnutí generálního ředitele České pošty. Založen byl z důvodu rostoucího významu eGovernmentu a elektronické komunikace v oblasti ICT projektů ve veřejné správě. ČP OZ ICTs se zaměřoval především na ICT projekty veřejné správy nejen v oblasti samotného provozu, rozvoje kritické infrastruktury státu, ale i hostingu a housingu systémů a aplikací.

Dne 1. 7. 2016 se ČP OZ ICTs sloučil s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p., která na sebe převzala všechna práva a povinnosti vyplývající z činností podniku ČP OZ ICTs.


Dozorčí rada

Ing. Vilibald Knob

člen

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

Ing. Pavel Čech, DiS.

člen

zvolený zaměstnanci NAKIT

brig. gen. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.

člen

náměstek generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení

Ing. František Karas

člen

zvolený zaměstnanci NAKIT

brig. gen. JUDr. David Fulka, MBA

člen

náměstek policejního prezidenta pro lidské zdroje, informační a komunikační technologie a inovace

Ing. Martin Mesršmíd

člen

ředitel Digitální a informační agentury

Michal Bláha

člen

poradce místopředsedy vlády pro digitalizaci

Alice Apltauerová

členka

zvolená zaměstnanci NAKIT

Ing. Lenka Zátorská

členka

náměstkyně ministra vnitra


Veřejné zakázky

Portál s přehledem veřejných zakázek vyhlašovaných agenturou NAKIT – vstup ZDE

Bezpečnostní certifikáty

Splňujeme požadavky zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění. Od 29.11.2019 jsme držiteli Osvědčení podnikatele číslo 002518 vydaného NBÚ podle §20 odst. 1 písm. b) zákona 412/2005 Sb. na stupeň utajení „TAJNÉ“.

ISO certifikáty

Jsme držitelem certifikátů:
ISO 9001:2015
ISO/IEC 20000-1:2018
ISO 27001

Loga certifikátů ISO 9001:2015 a ISO/IEC 20000-1:2018


Výbor pro audit

Ing. Michal Plaček
nar. 9. 10. 1982
bytem Ke kateřinkám 1407/9
Praha 4, 149 00
Mgr. Emil Ubias
nar. 3. 4. 1973
bytem Na Kopečku 4
Mníšek u Liberce, 463 22
Ing. Mgr. David Sláma
nar. 23. 10. 1987
bytem J. Buděšínského 998/7
České Budějovice 7, 370 07