Informace o platných vládních nařízeních, vzory formulářů a další informace najdete na covid.gov.cz

O nás

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

MANAGEMENT DOZORČÍ RADA HISTORIE Veřejné zakázky Dokumenty 106/1999 Compliance

O nás

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. byla založena 1. února 2016 jako servisní organizace ministerstva vnitra České republiky. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s využitím více než 40 regionálních pracovišť.

Statut agentury vymezuje široký rozsah činností a předurčuje NAKIT k vybudování nových kompetencí umožňujících např. informační a komunikační technologie nejen provozovat a udržovat, ale zároveň je dlouhodobě rozvíjet v souladu s potřebami jejich uživatelů.

Bezpečnost digitálních služeb a komunikací je naší nejvyšší prioritou

Zajišťujeme koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.

Koncentrujeme klíčové ICT znalosti a tvoříme moderní ICT organizaci. Pro naše profesionální týmy vytváříme kvalitní pracovní podmínky. Klademe důraz na profesní vzdělávání a znalosti a inovativní přístup sdílíme s našimi zákazníky.

Poslání

Poskytovat užitečné a bezpečné služby.

Vize

NAKIT je strategický partner státu zajišťující komunikační a informační služby pro záchranné a bezpečnostní složky a veřejnou správu.


Management agentury

Vladimír Dzurilla

ředitel NAKIT

Antonín Chlum

ředitel sekce Finance a majetek

Vladimír Rohel

ředitel sekce Bezpečnost

Michal Šmejkal

ředitel sekce Informační a komunikační technologie

Jaromír Baďura

ředitel sekce Obchod a rozvoj ICT

Vladimír Chrástecký

ředitel sekce Legislativa


Historie

Odštěpný závod ICT služby, Česká pošta, s.p. vznikl 27. 4. 2012 na základě rozhodnutí generálního ředitele České pošty. Založen byl z důvodu rostoucího významu eGovernmentu a elektronické komunikace v oblasti ICT projektů ve veřejné správě. ČP OZ ICTs se zaměřoval především na ICT projekty veřejné správy nejen v oblasti samotného provozu, rozvoje kritické infrastruktury státu, ale i hostingu a housingu systémů a aplikací.

Dne 1. 7. 2016 se ČP OZ ICTs sloučil s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p., která na sebe převzala všechna práva a povinnosti vyplývající z činností podniku ČP OZ ICTs.


Dozorčí rada

brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc.

místopředseda

náměstek generálního ředitele pro ekonomiku GŘ HZS

Ing. Vilibald Knob

člen

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

Mgr. Jan Ďoubal

člen

zvolený zaměstnanci NAKIT

Ing. Pavel Čech, DiS.

člen

zvolený zaměstnanci NAKIT


Veřejné zakázky

Portál s přehledem veřejných zakázek vyhlašovaných agenturou NAKIT – vstup ZDE

Bezpečnostní certifikáty

Splňujeme požadavky zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění. Od 29.11.2019 jsme držiteli Osvědčení podnikatele číslo 002518 vydaného NBÚ podle §20 odst. 1 písm. b) zákona 412/2005 Sb. na stupeň utajení „TAJNÉ“.

ISO certifikáty

Jsme držitelem certifikátů:
ISO 9001:2015
ISO/IEC 20000-1:2018
ISO 27001

Loga certifikátů ISO 9001:2015 a ISO/IEC 20000-1:2018


Výbor pro audit

Ing. Michal Plaček
nar. 9. 10. 1982
bytem Ke kateřinkám 1407/9
Praha 4, 149 00
datum vzniku funkce 20. 2. 2019
Mgr. Emil Ubias
nar. 3. 4. 1973
bytem Na Kopečku 4
Mníšek u Liberce, 463 22
datum vzniku funkce: 16. 9. 2019
Ing. Mgr. David Sláma
nar. 23. 10. 1987
bytem J. Buděšínského 998/7
České Budějovice 7, 370 07
datum vzniku funkce 19. 9. 2019