O nás

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

MANAGEMENT DOZORČÍ RADA HISTORIE Veřejné zakázky Dokumenty 106/1999 Compliance CSIRT DCeGOV

O nás

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. byla založena 1. února 2016 jako servisní organizace ministerstva vnitra České republiky. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s využitím více než 40 regionálních pracovišť.

Statut agentury vymezuje široký rozsah činností a předurčuje NAKIT k vybudování nových kompetencí umožňujících např. informační a komunikační technologie nejen provozovat a udržovat, ale zároveň je dlouhodobě rozvíjet v souladu s potřebami jejich uživatelů.

Bezpečnost digitálních služeb a komunikací je naší nejvyšší prioritou

Zajišťujeme koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.

Koncentrujeme klíčové ICT znalosti a tvoříme moderní ICT organizaci. Pro naše profesionální týmy vytváříme kvalitní pracovní podmínky. Klademe důraz na profesní vzdělávání a znalosti a inovativní přístup sdílíme s našimi zákazníky.

Poslání

Poskytovat užitečné a bezpečné služby.

Vize

NAKIT je strategický partner státu zajišťující ICT služby pro veřejnou  správu a podporu a rozvoj eGovernmentu.


Management agentury

Jan Ďoubal

ředitel NAKIT

Antonín Chlum

ředitel sekce Finance a majetek

Vladimír Rohel

ředitel sekce Bezpečnost

Michal Šmejkal

ředitel sekce Informační a komunikační technologie

Vladimír Chrástecký

ředitel sekce Legislativa

Ivo Plný

ředitel sekce Podpora a rozvoj aplikací

Marek Vodenka

ředitel sekce Strategie a řízení rozvoje ICT


Historie

Odštěpný závod ICT služby, Česká pošta, s.p. vznikl 27. 4. 2012 na základě rozhodnutí generálního ředitele České pošty. Založen byl z důvodu rostoucího významu eGovernmentu a elektronické komunikace v oblasti ICT projektů ve veřejné správě. ČP OZ ICTs se zaměřoval především na ICT projekty veřejné správy nejen v oblasti samotného provozu, rozvoje kritické infrastruktury státu, ale i hostingu a housingu systémů a aplikací.

Dne 1. 7. 2016 se ČP OZ ICTs sloučil s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p., která na sebe převzala všechna práva a povinnosti vyplývající z činností podniku ČP OZ ICTs.


Dozorčí rada

Ing. Lenka Zátorská

předsedkyně

náměstkyně ministra vnitra

brig. gen. JUDr. David Fulka, MBA

1. místopředseda

náměstek policejního prezidenta pro lidské zdroje, informační a komunikační technologie a inovace

brig. gen. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.

místopředseda

náměstek generálního ředitele HZS ČR pro integrovaný záchranný systém a operační řízení

Ing. Vilibald Knob

člen

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu

Ing. Martin Mesršmíd

člen

ředitel Digitální a informační agentury

Michal Bláha

člen

poradce místopředsedy vlády pro digitalizaci

Ing. Pavel Čech, DiS.

člen

zvolený zaměstnanci NAKIT

Alice Apltauerová

členka

zvolená zaměstnanci NAKIT

Ing. František Karas

člen

zvolený zaměstnanci NAKIT


Veřejné zakázky

Portál s přehledem veřejných zakázek vyhlašovaných agenturou NAKIT – vstup ZDE

Bezpečnostní certifikáty

Splňujeme požadavky zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění. Od 29.11.2019 jsme držiteli Osvědčení podnikatele číslo 002518 vydaného NBÚ podle §20 odst. 1 písm. b) zákona 412/2005 Sb. na stupeň utajení „TAJNÉ“.

ISO certifikáty

Jsme držitelem certifikátů:
ISO 9001:2015
ISO/IEC 20000-1:2018
ISO 27001

Loga certifikátů ISO 9001:2015 a ISO/IEC 20000-1:2018


Výbor pro audit

Ing. Ondřej Vokoun 
Mgr. Emil Ubias
Ing. Mgr. David Sláma