O nás

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

MANAGEMENT DOZORČÍ RADA HISTORIE NAKIT v médiích Veřejné zakázky Dokumenty 106/1999

O nás

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. byla založena 1. února 2016 jako servisní organizace ministerstva vnitra České republiky. Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s využitím více než 40 regionálních pracovišť.

Statut agentury vymezuje široký rozsah činností a předurčuje NAKIT k vybudování nových kompetencí umožňujících např. informační a komunikační technologie nejen provozovat a udržovat, ale zároveň je dlouhodobě rozvíjet v souladu s potřebami jejich uživatelů.

Bezpečnost digitálních služeb a komunikací je naší nejvyšší prioritou

Zajišťujeme koncepční rozvoj kritické komunikační infrastruktury a bezpečné řešení sdílených služeb státu.

Koncentrujeme klíčové ICT znalosti a tvoříme moderní ICT organizaci. Pro naše profesionální týmy vytváříme kvalitní pracovní podmínky. Klademe důraz na profesní vzdělávání a znalosti a inovativní přístup sdílíme s našimi zákazníky.

Poslání

Poskytovat užitečné a bezpečné služby.

Vize

NAKIT je strategický partner státu zajišťující komunikační a informační služby pro záchranné a bezpečnostní složky a veřejnou správu.


Management agentury

Vladimír Dzurilla

ředitel NAKIT

Antonín Chlum

ředitel sekce Finance a majetek

Vladimír Rohel

ředitel sekce Bezpečnost

Michal Šmejkal

ředitel sekce Informační a komunikační technologie

Ivo Plný

ředitel sekce Obchod a marketing

Vladimír Chrástecký

ředitel sekce Legislativa


Historie

Odštěpný závod ICT služby, Česká pošta, s.p. vznikl 27. 4. 2012 na základě rozhodnutí generálního ředitele České pošty. Založen byl z důvodu rostoucího významu eGovernmentu a elektronické komunikace v oblasti ICT projektů ve veřejné správě. ČP OZ ICTs se zaměřoval především na ICT projekty veřejné správy nejen v oblasti samotného provozu, rozvoje kritické infrastruktury státu, ale i hostingu a housingu systémů a aplikací.

Dne 1. 7. 2016 se ČP OZ ICTs sloučil s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p., která na sebe převzala všechna práva a povinnosti vyplývající z činností podniku ČP OZ ICTs.


Dozorčí rada

JUDr. Ing. Jiří Nováček

předseda

první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání

JUDr. Jaroslav Strouhal

člen

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

člen

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy

brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc.

člen

náměstek generálního ředitele pro ekonomiku GŘ HZS

Mgr. Jan Ďoubal

člen

zvolený zaměstnanci NAKIT

Ing. Pavel Čech, DiS.

člen

zvolený zaměstnanci NAKIT


Veřejné zakázky

Portál s přehledem veřejných zakázek vyhlašovaných agenturou NAKIT – vstup ZDE