Metodiky bezpečného vývoje

Cílem implementace Metodiky bezpečného vývoje je získat know-how pro vlastní potřebu v oblasti zajištění zabezpečeného vyvinutého kódu a v další fázi poskytovat toto know-how dalším orgánům státní správy. Aktivity v rámci implementace metodiky zahrnují školení vývojářů, metodickou pomoc spojenou s definicí funkčních a nefunkčních bezpečnostních požadavků, bezpečnou architekturu, využití automatizovaných nástrojů pro skenování zdrojového kódu, modelování a hodnocení hrozeb, revizi návrhu, bezpečnostní testování v rámci vývoje a klasifikaci aplikací. NAKIT se v rámci své působnosti dlouhodobě zabývá vývojem softwarových aplikací dle požadavku veřejné správy. V současné době existují v NAKIT dva směry vývoje aplikací: klasický vývoj a dynamicky se vyvíjející agilní vývoj. S rostoucími požadavky zákazníků a celkovým zaměřením eGovernmentu zejména na front-endovou oblast aplikací pro koncové uživatele se mění i význam jednotlivých aktivit a vývoj software se stává jednou z našich klíčových aktivit. Dá se tak předpokládat, že oblast vývoje software v NAKIT i nadále poroste a tím poroste i potřeba celý proces vývoje zabezpečit a zajistit bezpečnost vyvinutého kódu a mít jistotu, že vzniklý kód neobsahuje skryté bezpečnostní vady vzniklé vědomě nebo nevědomě. Jedním z požadavků veřejné správy je právě sdílení vytvořeného kódu některých aplikací dalším subjektům, případně jeho zveřejnění jako open source pro využití širokou komunitou vývojářů.

Logo EU NextGenerationEU