Služby

NAKIT navrhuje inovativní a bezpečná řešení reagující na nové trendy v oblasti ICT. Agentura je partnerem technologických vendorů pro oblast kyberbezpečnosti i pro specifické oblasti síťové, aplikační a cloudové infrastruktury.

INFRASTRUKTURNÍ SLUŽBY APLIKAČNÍ SLUŽBY KYBERBEZPEČNOST Cyklus ICT služeb

Infrastrukturní služby

Infrastrukturní službou je vše, co souvisí s návrhem, realizací a provozem technických prostředků pro zajištění chodu komunikačních a informačních technologií, zejména pak:

 • přenosové sítě
 • mobilní sítě
 • datová centra
 • IT infrastruktura včetně operačních systémů, virtualizace a databázových platforem
ilustrace -

Aplikační služby

NAKIT je systémový integrátor v oblasti aplikačních služeb. Do aplikací vstupujeme jako třetí strana a zajišťujeme doplňkové služby, nebo poskytujeme tvorbu vlastních aplikací s jejich kompletní správou.

 • služby integrátora
 • enterprise architektura – řízení high level aplikační architektury, metodiky vývoje, dozor a revize, integrace aplikačních řešení
 • business analýza – promítnutí požadavků zákazníka do softwarových řešení
 • kontinuální dodávka a integrace (CD/CI pipeline) – dohled zdrojových kódů a jejich verzování, automatické orchestrace při sestavování, automatické testování a nasazování do testovacích a produkčních prostředí
ilustrace -

Kyberbezpečnost

Služby kybernetické bezpečnosti jsou integrální součástí infrastrukturních služeb i služeb aplikačních. Kromě toho jsou i samostatným produktem, který NAKIT dodává bez ohledu na to, zda zajišťuje technický chod infrastruktury a aplikací.

Služby kyberbezpečnosti jsou zejména

Služby dohledového centra:

 • služba základního dohledu
 • služba identifikace kybernetické bezpečnostní události a incidentu
 • služba provozu dohledových nástrojů
 • služba řízení systému bezpečnosti
 • speciální a forenzní analýzy
 • CSIRT DCeGOV
ilustrace -

Cyklus ICT služeb

Poskytování služeb NAKIT se skládá z pěti základních aktivit, které svou podstatou vystihují životní cyklus ICT služeb a souvisejících infrastrukturních a technologických celků.

 • Mapování
 • Strategie
 • Architektura
 • Realizace
 • Provoz
ilustrace -