Projekty

NAKIT navrhuje inovativní a bezpečná řešení reagující na nové trendy v oblasti ICT. Agentura je partnerem technologických vendorů pro oblast kyberbezpečnosti a pro specifické oblasti síťové, aplikační a cloudové infrastruktury.

EGOVERNMENT INTEGROVANNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM RESORTNÍ SYSTÉMY Podrobnější popis projektů

eGovernment

Komunikační a informační prostředí pro výkon veřejné správy.

 • CMS – centrální místo služeb pro veřejnou správu
 • DCeGov – dohledové centrum eGovernmentu
 • KIVS – komunikační infrastruktura veřejné správy
 • MORIS – modulární registr pro informační systémy
 • Portál občana – centrální elektronické místo vstupu pro komunikaci občanů s úřady ČR
 • Chytrá karanténa – soubor nástrojů k omezení šíření epidemie
 • eDoklady – mobilní aplikace nahrazující občanský průkaz
 • Mobilní verze Portálu občana

 

Podrobnější popis projektů

ilustrace -

Integrovaný záchranný systém

Komunikační a informační prostředí pro zajištění činností IZS a bezpečnostních složek.

 • ITS/ITS NGN – fixní hlasové a datové služby veřejné správy
 • KSP – vybudování a modernizace operačních středisek HZS ČR
 • NIS – integrace operačních středisek IZS
 • PEGAS – mobilní radiokomunikační služby pro složky IZS

 

Podrobnější popis projektů

ilustrace -

Resortní systémy

Interní ICT systémy v rámci ministerstva vnitra.

 • EKIS – ekonomický informační systém MV
 • ISoSS – informační systém o státní službě

 

Podrobnější popis projektů

ilustrace -