Podrobnější popis projektů

Podrobnější popis projektů

eGovernment

Portál občana

Portál občana přináší rychlou, bezpečnou a uživatelsky přívětivou formu, jak si občan České republiky může vyřídit řadu záležitostí online, kdykoliv a odkudkoliv. Jeho největší výhodou je úspora – časová, občan si vše vyřídí ze svého zařízení v pohodlí domova a nemusí chodit na poštu či úřady, ale i finanční, protože některé služby jsou přes Portál občana levnější nebo dokonce zdarma. Portál občana je koncipován jako dlouhodobý projekt a jeho rozvoj neustále pokračuje. S postupem v elektronizaci a digitalizaci veřejné správy budou nadále přibývat další služby.
https://obcan.portal.gov.cz

Od dubna 2024 je také k dispozici ke stažení verze pro mobilní telefony, Android, iOS.

eDoklady

Tento projekt je klíčovým krokem v digitalizaci veřejné správy. Umožňuje občanům prokazovat totožnost a další údaje pomocí mobilní aplikace nahrazující občanský průkaz. Klíčovým prvkem je možnost vybrat podle specifické situace, které osobní údaje budou sdíleny. To minimalizuje riziko zneužití citlivých informací a zvyšuje soukromí a efektivitu při interakci s úřady a dalšími subjekty. V budoucnu se chystá rozšíření o další typy dokladů.

CMS 2.0

Centrální místo služeb je základní stavební prvek celé komunikační infrastruktury veřejné správy. Zajišťuje vzájemné, řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy, dále zajišťuje komunikaci subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, jakými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU.

KIVS

Komunikační infrastruktura veřejné správy představuje sjednocenou datovou síť subjektů veřejné a státní správy ČR. Středobodem této komunikační infrastruktury je systém CMS, který tvoří jediné místo propojení státních síťových infrastruktur a telekomunikačních infrastruktur komerčních operátorů. KIVS slouží k bezpečné, garantované a auditovatelné výměně informací mezi jednotlivými orgány veřejné správy.

MORIS

Modulární registr pro informační systémy je systém, který umožňuje budování dalších podpůrných aplikačních modulů základních registrů a dále efektivní implementaci vazeb na jiné zákonné požadavky a nařízení EU a dalších návazných požadavků nad rámec zákona 111/2009 Sb. o základních registrech.

Součástí projektu MORIS je i NIA – Národní identitní autorita, pro identifikaci subjektů.

NIA – Národní identitní autorita

Identita občana slouží pro bezpečné a jednoduché přihlašování do různých portálů státní a veřejné správy. Zahrnuje například Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identitu i jiné identifikační prostředky, kterými při přihlášení uživatelé spolehlivě prokážou svoji totožnost. Identitu občana spustili a společně provozují a rozvíjí Správa základních registrů, ministerstvo vnitra a NAKIT. (Identita občana v roce 2022: souhrnné vybrané statistiky)

CHYTRÁ KARANTÉNA

Je v provozu od 1. května 2020. Jedná se o soubor nástrojů, které mají za cíl zefektivnit stopování nových případů nakažení a zároveň co nejméně zatížit společnost plošnými opatřeními v případě epidemie. Systém Chytré karantény sdružuje klíčová data a je určen pouze pro operační složky týmu, které na vyhodnocování pomocí nasbíraných dat spolupracují. Základním nástrojem jsou tzv. vzpomínkové mapy, které jsou u nakažených s jejich souhlasem pomocí dat od mobilních operátorů vytvořeny a které slouží k trasování možné nákazy. Nástroje Chytré karantény – katalog softwarových řešení

eRouška 2.0

eRouška je součástí systému Chytré karantény. Oproti předchozí verzi došlo k zásadnímu vylepšení: funguje nepřetržitě, má výrazně nižší spotřebu baterie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Používání této aplikace pomůže omezit šíření koronaviru a usnadní případné trasování a dohledávání kontaktů.
Aplikace eRouška 2.0 pomocí Bluetooth rozpozná ostatní eRoušky a uloží anonymizovaný identifikátor. Pokud se člověk nakazí koronavirem, hygienická stanice vygeneruje kód, který odemkne v mobilu uživatele možnost anonymně varovat ostatní uživatele, kteří s nakaženým přišli do kontaktu. Více informací www.eRouska.cz.
Verze pro Android: eRouška 2.0
Verze pro iOS: eRouška 2.0

nakit.cz/koronadata

Informační web, který vzniknul v rámci vládního programu digitalizace „Digitální Česko“. Jeho smyslem bylo poskytovat uživatelsky přívětivé srovnání hlavních indikátorů související s pandemií COVID-19 v ČR a ostatních zemích.

Aplikace Tečka a čTečka

Aplikace pro uchovávání a prezentaci dokladů o nízkém epidemiologickém riziku. Tečka i čTečka jsou dostupné pro telefony s operačními systémy iOS i Android. Jako potvrzení o bezinfekčnosti se do Tečky nahrává jak očkovací certifikát, tak potvrzení o negativním testu či potvrzení o prodělané nemoci. Aplikace čTečka slouží ke kontrole QR kódu certifikátů, které vystavují země zapojené do společného systém DGC (Digital Green Certificate). Více informací Portál nápovědy pro nástroje Chytré karantény a Očkovací portál občana (web mzcr.cz).
Verze pro Android: Tečka | čTečka
Verze pro iOS: Tečka | čTečka

 

 

IZS

ITS ngn

ITS = Integrovaná telekomunikační síť. Modernizace kritické infrastruktury pro ministerstvo vnitra. Rozšíření stávající sítě ITS o nové linky geograficky nesouběžné s výsledným zakruhováním po celé ČR. V rámci krajů došlo k zakruhování sítě na trojúhelníku PČR – HZS – ZZS. Na této infrastruktuře se následně poskytují služby DWDM a MPLS. Na této síti jsou poskytovány služby datové i hlasové.

KSP

Vybudování a modernizace operačních středisek HZS ČR. V rámci projektu došlo k vybavení operátorských center HZS výpočetní a komunikační technikou, tak, aby se HZS stalo moderním pracovištěm.

NIS IZS

Národní informační systém zajišťuje provoz jednotné systémové a technologické platformy a výměnu operačních dat jednotlivých základních složek IZS. Standardizace a jednotná technologická platforma zlepšuje vzájemnou koordinaci (interoperabilitu) jednotlivých základních složek IZS při vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.

PEGAS

Radiokomunikační systém PEGAS je neveřejná komunikační síť pro pozemní pohyblivou radiokomunikační službu. Síť je prioritně určena pro komunikaci složek IZS – PČR, HZS a ZZS. Systém je využíván rovněž některými dalšími subjekty z oblasti státní správy a samosprávy operujícími v oblasti bezpečnosti. Prioritní poskytovanou službou jsou skupinové komunikace včetně tísňového volání určené pro tzv. dispečerské řízení výkonu služby složek IZS. Dalšími službami jsou komunikace v přímém a převaděčovém režimu, individuální volání, konferenční hovor, přenos krátkých datových zpráv a dotazy do databází PČR.

 

Resortní systémy

DCeGov

Dohledové centrum eGovernmentu

EKIS

Ekonomický informační systém ministerstva vnitra zabezpečuje podporu činností v oblasti ekonomických, personálních a mzdových agend a dalších podpůrných provozních funkcí důležitých pro chod jak samotného MV, tak jeho složek a podřízených organizací.

ISOSS

Informační systém o státní službě zahrnuje rejstřík státních zaměstnanců, evidenci úřednických zkoušek, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a aktuální přehled obsazovaných služebních míst. Základní část ISoSS je realizována obdobně jako EKIS na technologii SAP.
https://portal.isoss.cz

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Poskytujeme ministerstvu vnitra širokou škálu konzultačních služeb v oblasti ICT.