Posláním NAKIT je poskytovat užitečnébezpečné služby

Naše služby

NAKIT je strategický partner státu zajišťující komunikační a informační služby pro záchranné a bezpečnostní složky a veřejnou správu.

Infrastruktura

Infrastrukturní službou je vše, co souvisí s návrhem, realizací a provozem technických prostředků pro zajištění chodu komunikačních a informačních technologií.

Aplikace

Do aplikací vstupujeme jako třetí strana a zajišťujeme doplňkové služby, nebo poskytujeme tvorbu vlastních aplikací s jejich kompletní správou. Alternativně existující aplikace provozujeme včetně jejich případného rozvoje.

Kyberbezpečnost

Služby kybernetické bezpečnosti jsou součástí infrastrukturních i aplikačních služeb. Zároveň jsou i samostatným produktem, který dodáváme.

Zákaznické segmenty

eGovernment

Komunikační a informační prostředí pro výkon veřejné správy

IZS

Komunikační a informační prostředí pro zajištění činností IZS a bezpečnostních složek

Resortní systémy

Interní ICT systémy v rámci ministerstva vnitra