Tiskové zprávy

13. března 2020 - Tiskové zprávy

Opatření k zajištění provozu – Epidemie COVID-19

V reakci na aktuální vývoj epidemie COVID-19 a s tím souvisejícími nařízeními Vlády ČR přijímáme odpovídající opatření k zajištění nepřetržitého provozu komunikačních a informačních technologií pro záchranné a bezpečnostní složky a veřejnou správu. Již s předstihem jsme začali aplikovat řadu preventivních a ochranných opatření týkající se klíčových pracovišť, podílejících se na službách v oblasti provozu kritické infrastruktury státu. Zároveň průběžně přijímáme veškerá nezbytná interní opatření pro zamezení případnému šíření nákazy na našich pracovištích.

K dnešnímu dni je námi zajišťované provozní prostředí kritické infrastruktury státu, včetně prostředí publikovaných aplikací a služeb, provozně zajištěno s garantovaným SLA. V současností neevidujeme žádný dopad probíhajících omezujících opatření na námi dodávané provozní i projektové služby.

Zaměstnanci NAKIT mohou, s přihlédnutím k pracovnímu zařazení a tam, kde to spravovaná technologie umožňuje, zajišťovat výkon svých pracovních povinností z domova, samozřejmě v případě nutnosti mohou čerpat ošetřovatelské volno.

Aktuální informace budeme poskytovat na internetových stránkách www.nakit.cz a na twitterovém účtu @NAKIT_sp. Děkujeme za pochopení, snažíme se této nepříznivé situaci čelit všemi dostupnými prostředky.


Lukáš Trnka
vedoucí oddělení Komunikace a marketing