Tiskové zprávy

11. července 2017 - Tiskové zprávy

Kariérní růst v praxi: NAKIT vybral nové ředitele z vlastních řad

PRAHA, 11. července 2017 – Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) má nového ředitele sekce Infrastruktura Jana Chmelíka a nového ředitele provoz Antonína Chluma.

Jan Chmelík je absolventem ČVUT, dříve pracoval na různých pozicích v oblastech rádiových a přenosových sítí ve společnosti T-Mobile, kde se podílel na projektech při zavádění mobilních sítí třetí a čtvrté generace, výstavby optické infrastruktury, sdílení sítí mezi operátory a integrace mobilních a fixních služeb. Do NAKITu Chmelík nastoupil krátce po jeho založení na začátku roku 2016, kdy vedl tým architektů a síťových expertů. V nové funkci ředitele sekce Infrastruktury bude mít na starosti rozvoj a provoz telekomunikačních systémů a služeb.

„NAKIT je pro mě výjimečnou příležitostí k rozšíření znalostí mobilních komunikací o systémy používané bezpečnostními a záchrannými složkami,“ říká Jan Chmelík.

Jsem velice rád, že tuto vedoucí funkci získal právě Honza. Ve své nové pozici má na starosti strategický rozvoj i provoz všech komunikačních systémů provozovaných agenturou NAKIT pro její zákazníky. Celorepubliková působnost jeho týmu representovaného více než 200 pracovníky v téměř 40 lokalitách umožňuje NAKITu dodržovat nejpřísnější požadavky na kvalitu poskytovaných služeb při provozu kritických komunikačních systémů státu,“ doplňuje Alan Ilczyszyn, ředitel NAKIT.

Antonín Chlum je absolventem VŠE v Praze. Většinu své profesní kariéry se věnoval ekonomických činnostem, ať už ve státní či soukromé sféře. Do NAKITu nastoupil jen několik dnů po jeho založení a měl na starosti ekonomicko-provozní záležitosti. Ve funkci ředitele sekce Ekonomika a provoz bude mít na starosti chod interních služeb, např. finanční hospodaření, lidské zdroje, majetek, veřejné zakázky a nákup.

„NAKIT je pro mne od počátku velká výzva a na nové pozici bych rád zúročil své znalosti a zkušenosti z předchozích působišť,“ říká Antonín Chlum.

Antonín bude zodpovídat za důležitá oddělení, jejichž primárním úkolem je pomáhat a usnadňovat práci našim technicky zaměřeným specialstům. Ti se pak budou moci plně soustředit na obsluhování našich zákazníků. Mám radost, že se tohoto úkolu zhostil právě Antonín, který podnik zná od samého začátku,“ vysvětluje Alan Ilczyszyn.


Klára Pirochová
oddělení Externí komunikace