Tiskové zprávy

22. listopadu 2023 - Tiskové zprávy

Kybernetickou bezpečnost pomůže UJEP ohlídat memorandum o spolupráci s NAKIT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., podepsali dne 16. 11. 2023 memorandum o vzájemné spolupráci při zabezpečování a rozvoji vzdělávací, vývojové, inovativní a preventivní činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií a podporu a rozvoj eGovernmentu a kritické komunikační infrastruktury státu.

„Důraz na profesní vzdělávání, znalosti a inovativní přístup nás vede ke spojování se se vzdělávacími institucemi. Těšíme se na spolupráci s ústeckou univerzitou,“ říká ředitel NAKIT Jan Ďoubal.

Memorandum vymezuje v tematice kybernetické bezpečnosti základní formy spolupráce, které oběma stranám umožňují účast na pořádaných odborných akcích, seminářích, workshopech i konferencích, informovanost o obdobných akcích pořádaných třetími stranami, osvětu formou konzultací, školení pracovníků a přednáškovou činnost, i vytváření společných týmů kybernetické bezpečnosti.

„Memorandum o spolupráci nám umožní na expertní úrovni spolupracovat při řešení problémů spojených s provozem služeb ICT a kybernetickou bezpečností na naší univerzitě. Zároveň nám memorandum generuje nové možnosti vzdělávání odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti a v oblasti výměny dat a informací,“ uvádí rektor UJEP Jaroslav Koutský.

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p., signovali dne 16. 11. 2023 v sídle NAKIT, v Praze Vršovicích, rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., a Mgr. Jan Ďoubal, ředitel NAKIT.

„Memorandum s UJEP podporuje naše úsilí o strategickou spolupráci s významnými organizacemi v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ řekl při podpisu ředitel sekce Bezpečnost NAKIT Vladimír Rohel.


Lukáš Trnka
vedoucí oddělení Komunikace a marketing