Tiskové zprávy

26. října 2017 - Tiskové zprávy

Masarykova univerzita a NAKIT zahájily spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti

PRAHA, 26. října 2017 – Národní agentura pro komunikační a INformační technologie (NAKIT) a Masarykova univerzita (MU) se rozhodly spojit síly při řešení otázek kybernetické bezpečnosti. Uzavřely smlouvu o spolupráci při řešení problémů spojených s provozem služeb ICT a kybernetickou bezpečností na expertní úrovni. Spolupráce se bude týkat také vzdělávání odborníků pro tento obor a výměny dat, informací a právních analýz. Memorandum o spolupráci včera podepsala prorektorka MU pro rozvoj Markéta Pitrová a ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Alan Ilczyszyn.

„Mezi dlouhodobé priority NAKIT patří uzavírat partnerství s akademickými institucemi a soukromým sektorem s cílem pomoci vzdělávání IT odborníků, kterých je na trhu práce nedostatek“, řekl ředitel NAKIT Alan Ilczyszyn. NAKIT je státní podnik, který zajišťuje rozvoj, realizaci a bezpečný provoz technologií veřejné správy, eGovernementu a komunikační a informační infrastruktury pro MV a jeho podřízené složky. “Jsme rádi, že jsme podepsali memorandum o spolupráci právě s Masarykovou univerzitou, která se v oboru kybernetické bezpečnosti dlouhodobě drží na špičce,” dodává Ilczyszyn.
Uzavřená smlouva o spolupráci mezi MU a NAKIT umožní vedle výuky a vzdělávání i přípravu a následnou realizaci společných projektů zaměřených na výzkum a vývoj v dané oblasti. Zástupci NAKIT se budou podílet na zadávání bakalářských, diplomových či disertačních prací a studenti se tak budou moci zapojit do řešení konkrétních problémů a získat praxi díky stážím již v době studia. Budoucím absolventům otevře spolupráce cestu k uplatnění na trhu práce.
„Pro naše pracoviště bude uzavřená spolupráce přínosem zejména v oblasti reálné mezisektorové spolupráce, která umožní sdílet podněty a poznatky v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ řekl Roman Čermák, ředitel výzkumného centra C4e (České centrum pro kybernetickou bezpečnost a kriminalitu) na Masarykově univerzitě.

S ochranou počítačových sítí a dat mají experti z MU dlouhodobé zkušenosti. Tým expertů s označením CSIRT-MU, který má na starosti bezpečnost počítačové sítě přímo na univerzitě obdržel letos na jaře nejvyšší možnou certifikaci organizace Trusted Introducer, což skupinu z Ústavu výpočetní techniky MU řadí mezi 20 nejlepších týmů Evropy. Již několik let úspěšně spolupracuje také s Národním bezpečnostním úřadem, pro který v prostorách Kybernetického polygonu MU pořádá mezinárodní cvičení. Zaměstanaci NAKIT se stanou součástí týmu expertů CSIRT-MU.


Klára Pirochová
oddělení Externí komunikace