Tiskové zprávy

25. března 2016 - Tiskové zprávy

Na ICT projektech lze ušetřit stovky milionů korun

Praha, 22. březen 2016: Zajistit snížení provozních a investičních nákladů na ICT projekty ministerstva vnitra a zvýšit využití už realizovaných investic – to jsou první cíle, na kterých začíná pracovat Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT). Úkolem nově vzniklé servisní organizace je poskytnout svému zřizovateli – ministerstvu vnitra – odbornou pomoc v jeho klíčové činnosti – zajišťování ICT podpory chodu veřejné správy.

S novými trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií se mění potřeby státních institucí, úřadů i složek integrovaného záchranného systému. Přirozeně tak rostou požadavky na kapacitu, dostupnost, a zejména bezpečnost komunikačních sítí státu. S tím logicky vzrůstají i náklady všech institucí. Dosavadní způsob řešení ICT projektů veřejné správy tak přestává vyhovovat. Je třeba jej přizpůsobit vývoji, který je právě v této oblasti mimořádně rychlý a technologicky náročný.

Vzrůstající objem nákladů, potřebných na uskutečňování ICT projektů veřejné správy, shledalo MV jako jedno z hlavních rizik pro urychlení rozvoje eGovernmentu v ČR. Rozhodlo se proto identifikovat možnosti a následně provést provozní a investiční úspory ve spolupráci s podnikem, který má pro tyto činnosti odborné předpoklady – Národní agenturou pro komunikační a informační technologie. Úřad ministerstva vnitra vydává za vlastní ICT podporu a provoz systémů, které využívá celá veřejná správa, přes 2 mld. Kč ročně – nejvíce ze všech ministerstev a úřadů. A chce tyto prostředky vynakládat maximálně efektivně.
„Naším primárním úkolem je identifikovat a provést opatření vedoucí k úsporám v nákladech na ICT projekty ministerstva vnitra a jeho podřízených organizací,“ vysvětluje ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie Alan Ilczyszyn. Specialisté NAKITu navrhnou strategii rozvoje a provozu těchto projektů, včetně optimální architektury ICT infrastruktury (v parametrech daných národním architektonickým plánem). „Navržená řešení pro ministerstvo vnitra následně zrealizujeme a budeme také provozovat. Jsem přesvědčen, že tímto způsobem řízení ICT projektů lze v příštích letech ušetřit desítky milionů korun ročně v provozních nákladech a řádově stovky milionů na investicích,“ dodává ředitel NAKITu.

Jedním z nejdůležitějších projektů je radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému PEGAS. Síť, vybavenou speciálními funkcemi pro potřeby policie, hasičů, zdravotnických záchranářů a dalších uživatelů z řad státní správy, čeká další zásadní generační obměna. V nově spuštěném projektu CMS 2.0 (Centrální místo služeb) bude NAKIT pracovat na maximalizaci využití jeho možností úřady státní správy a samosprávy. „Jednáme se zástupci krajů a měst, abychom zjistili jejich potřeby v oblasti napojení na informační a komunikační systémy veřejné správy. Naším cílem je usnadnit jim přístup k aplikacím eGovernmentu a více tak přiblížit služby veřejné správy občanům,“ doplňuje ředitel agentury Alan Ilczyszyn. „Připravujeme také workshopy pro potenciální dodavatele, abychom zjistili, jakým způsobem nahlížejí na rozvoj ICT. Jen efektivní spoluprací veřejné správy se soukromým sektorem lze dosáhnout dlouhodobě udržitelného rozvoje v této oblasti.“


Lukáš Trnka
vedoucí oddělení Komunikace a marketing