Tiskové zprávy

25. července 2016 - Tiskové zprávy

Národní agentura pro komunikační a informační technologie se sloučila s odštěpným závodem České pošty

PRAHA 1. 7. 2016: S účinností od 1. července dochází rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR coby zakladatele, a na základě předchozího souhlasu vlády ČR, k rozdělení České pošty, s. p. odštěpením Odštěpného závodu ICT služby (ČPOZ) a jeho sloučení s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT).

„Naším úkolem je poskytovat ministerstvu vnitra odbornou pomoc v jeho klíčové činnosti, která je zároveň jeho zákonnou povinností, tj. zajišťovat provoz komunikační infrastruktury ministerstva a složek IZS, provozovat a budovat klíčové informační systémy a zajistit dlouhodobý a koncepční rozvoj ICT,“ vysvětluje Jan Přerovský, nový ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p. „Úkolem podniku je rovněž dosáhnout co největší míry bezpečnosti sítí veřejné správy a úspor prostředků, vynakládaných na jejich provoz a rozvoj.“

Státní podnik NAKIT vznikl na základě usnesení Vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1065. Jeho posláním je zajistit pro Ministerstvo vnitra ČR dlouhodobý a koncepční rozvoj informační a komunikační infrastruktury tak, aby veškeré budoucí investice do této oblasti byly podřízeny jednotné strategii. Od počátku července podnik přebírá veškeré činnosti, práva, povinnosti a úkoly doposud zajišťované Odštěpným závodem České pošty, včetně jeho pracovníků. Bude tak zcela zachována kontinuita veškerých procesů a projektů, na kterých ČPOZ pracoval.

„V posledních letech významně rostou požadavky na kapacitu, dostupnost, a zejména bezpečnost komunikačních sítí státu. S tím logicky vzrůstají i náklady všech institucí,“ upozorňuje Alan Ilczyszyn, výkonný ředitel podniku pro komunikační technologie. „Dosavadní způsob řešení ICT projektů ve veřejné správě přestal vyhovovat. Ukázalo se, že je nutné přizpůsobit jej vývoji, který je právě v oblasti ICT mimořádně rychlý a technologicky náročný.“

Nový podnik tak bude pro oblast veřejné správy zajišťovat jak mapování existující informační a komunikační infrastruktury veřejnoprávních institucí a jejich budoucích potřeb v této oblasti, tak tvorbu strategie rozvoje neveřejných komunikačních sítí, včetně návrhů implementace vhodných bezpečnostních opatření. Stanovuje rovněž metodiku výstavby neveřejných sítí a zajišťuje provoz a dalších rozvoj realizovaných projektů s cílem dosáhnout co největší míry synergických efektů a tudíž i finančních úspor.


Lukáš Trnka
vedoucí oddělení Komunikace a marketing