Tiskové zprávy

26. října 2023 - Tiskové zprávy

NAKIT založil Nadační fond s cílem pomáhat zaměstnancům ve složitých životních situacích

V případě nenadálých složitých životních situací si můžou zaměstnanci NAKIT požádat o jednorázovou či opakovanou finanční pomoc z nově založeného Nadačního fondu. Podporu může fond přiznat ve stanovených oblastech: v oblasti sociální, jako pomoc při řešení krizových situací, v oblasti zdraví, jako příspěvek na rehabilitační a kompenzační pomůcky či ozdravné pobyty, následky úrazů nebo zmírnění trvalých následků, nebo s cílem zmírnění následků způsobených živelní katastrofou. Podrobný popis oblastí podpory je na stránce www.nadacnifondnakit.cz

Ve výjimečných případech může fond pomoci i v případě příslušníků IZS (PCR/HZS), tak jak tomu bylo v případě podpory pozůstalé rodiny po tragicky zesnulém příslušníkovi Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Nadační fond NAKIT zahájil činnost v polovině letošního roku. Výkonným orgánem fondu je správní rada, na jeho činnost dohlíží dozorčí rada. „V první řadě jsme chtěli pomoct našim zaměstnancům, tedy těm stávajícím, ale fond může pomoci i bývalým zaměstnancům, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci,“ říká ředitel NAKIT Jan Ďoubal.

Nadační fond je nyní plně financován z prostředků Národní agentury pro komunikační a informační technologie. O příspěvky je možné žádat na základě elektronické nebo písemné žádosti. Žádosti můžou mít jednorázový i opakovaný charakter plnění. O tom, zda bude příspěvek poskytnut a případně v jaké výši, rozhoduje správní rada Nadačního fondu na základě důkladného zvážení veškerých okolností vyplývajících z žádostí, jejich charakteru a počtu a dle předem stanovených kritérií. „Věříme, že včas poskytnuté prostředky z fondu pomůžou zmírnit následky zdravotních nebo jiných závažných problémů, do kterých se může dostat kdokoliv z našich zaměstnanců,“ říká Vladimír Chrástecký, ředitel sekce Legislativa a předseda Správní rady Nadačního fondu NAKIT.


Lukáš Trnka
vedoucí oddělení Komunikace a marketing