Tiskové zprávy

22. května 2018 - Tiskové zprávy

Nová organizační struktura NAKIT

NAKIT má od 1. 5. 2018 změněnou organizační strukturu, která je výsledkem koncepční snahy směřující k efektivnějšímu a pružnějšímu vedení a pokračující transformaci agentury. O změnách byla informována Dozorčí rada NAKITu na svém dubnovém zasedání.

Nejvyšší vedení je nově složeno z ředitele agentury a šesti ředitelů sekcí. Ředitelé sekcí jsou od 1. 5. 2018: Antonín Chlum, ředitel sekce Finance a majetek, Vladimír Chrástecký, ředitel sekce Legislativa, Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost, Ivo Plný, ředitel sekce Obchod a marketing, Michal Šmejkal, ředitel sekce Informační technologie. Místo ředitele sekce Komunikační technologie je zatím neobsazeno.

S účinností od 1. 5. 2018 v NAKITu nepokračují tito ředitelé: Jan Chmelík, ředitel divize Komunikační a informační technologie, Jaroslav Lískovec, ředitel sekce Strategie, Aleš Navrátil, ředitel odboru Řízení projektů, a Pavel Karásek, ředitel odboru Zákaznická podpora.


Lukáš Trnka
vedoucí oddělení Komunikace a marketing