Informace o platných vládních nařízeních, vzory formulářů a další informace najdete na covid.gov.cz

TV NAKIT

6. listopadu 2017 - TV NAKIT

Snadná navigace světem úřadů – Blok I – Nový portál občana

Nový portál občana
Roman Vrba – Ministerstvo vnitra
Ondřej Felix – Ministerstvo vnitra
Jiří Karoly – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Alan Ilczyszyn – NAKIT