Informace o platných vládních nařízeních, vzory formulářů a další informace najdete na covid.gov.cz

TV NAKIT

6. listopadu 2017 - TV NAKIT

Snadná navigace světem úřadů – Blok II – Elektronická identita

Elektronická identita
Petr Pavlinec – Krajský úřad kraje Vysočina
Tomáš Kejzlar – Magistrát města Kladna
Michal Pešek – Správa základních registrů
Petr Kuchař – Ministerstvo vnitra
Petr Mazur – NAKIT