TV NAKIT

6. listopadu 2017 - TV NAKIT

Snadná navigace světem úřadů I. (2017) – Úvodní slova

Záznam přenosu konference pro veřejnou správu, která byla určena nejvyšším státním úředníkům, starostům a tajemníkům obcí a vedení úřadů. Společným jmenovatelem prezentací a následných diskusí se zaměřením na koncepce a strategie bylo, kromě aktuálních témat, směřování eGovernmentu, postupující digitalizace státní správy a spolupráce napříč resorty.

Úvodní slovo Jaroslava Strouhala – Ministerstvo vnitra, Robert Baxa – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Petr Kameník – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Vlastimil Fidler – Ministerstvo pro místní rozvoj, Zdeněk Adamec – ministerstvo Zemědělství, Alan Ilczyszyn – NAKIT