Tiskové zprávy

13. října 2021 - Tiskové zprávy

Závěrečná fáze projektu BroadWay zahájena: zajištění pilotních širokopásmových komunikačních systémů pro panevropskou operační mobilitu bezpečnostních a záchranných složek

Dne 8. října 2021 byla zahájena poslední fáze projektu BroadWay realizovaného prostřednictvím procesu zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (PCP – Pre-Commercial Procurement). Po úspěšném dokončení fáze přípravy technologických prototypů došlo k výběru dvou řešení, která nejlépe splnila požadavky zadavatelů. Do fáze pilotní realizace byla vybrána řešení konsorcií vedených společnostmi Airbus DS a Frequentis AG. Podpisem smluv s uchazeči tak došlo k zahájení poslední etapy projektu Brodaway, v němž konsorcia mají za úkol převést své dosavadní návrhy do podoby plně funkčních komunikačních řešení. Ty budou následně vyhodnoceny týmem BroadWay Practitioner Evaluation Team (PEVT) složeným ze zástupců bezpečnostních a záchranných složek participujících států. Konečný výstup vyžaduje dosažení úrovně technologické připravenosti 8 (Technology Readiness Level 8) představující plně funkční komunikační systém připravený pro komerční provoz, který v maximální míře splňuje všech 11 cílů projektu BroadWay.

BroadWay představuje tým 11 zadavatelů z 11 evropských zemí složených z národních ministerstev a agentur odpovědných za komunikační služby, jejichž služby využívá 1,4 miliony klientů z oblasti veřejné bezpečnosti v celé Evropě. Společným úkolem je zajistit inovační projekt, jehož výstupem bude pilotní systém pro celoevropský širokopásmový mobilní systém, který budou využívat specialisté bezpečnostních a záchranných složek. NAKIT je zakládajícím členem iniciativy BroadWay.

BroadWay project press release


Lukáš Trnka
vedoucí oddělení Komunikace a marketing